Produktionschef för koncernen

För att ytterligare förstärka samarbetet och gemenskapen inom koncernen tillsätter vi nu en produktionschef för samtliga bolag.

Vi har under senaste åren tagit en rad steg för att förstärka samarbetet och gemenskapen inom koncernen. Vi anser att Du som kund har stor nytta av att vår mångfald: att vi kan erbjuda flera olika produktionsmetoder för din produkt och att vi gemensamt kan förbättra metoder och flöde för att uppnå bästa möjliga kvalité och prisbild.

Som ett led i detta har Christer Ohliw tagit steget från produktionsansvarig på Skogslunds till produktionschef för koncernen. Detta innebär rent praktiskt att Christer kommer samordna och överse produktionen på såväl Skoglunds, VÅ somSkanslack.

På Skogslunds kommer ansvaret för det dagliga arbetet på bearbetning och gjuteri delegeras, medan VÅ och Skanslack fortsätter som tidigare. Vi ser många fördelar med att få en gemensam produktionschef och hoppas på att även Du som kund kommer dra nytta av tex effektivare samarbete mellan företagen, högre uttnyttjnadegrad av maskinparken och kortare beslutsvägar som vi hoppas uppnå med att Christer nu driver och lyfter koncernens produktionsfrågor på ett nytt sätt.

De tidigare steg vi tagit i denna riktning var att anställa en personalansvarig som verkar över samtliga bolag, samt nyanställningen av VD på VÅ: Jonathan Karlsson, som arbetar aktivt säljande i tätt samarbete med VD Johan Skans på Skogslunds.