Besök ifrån Svenskt Näringsliv

Vi har haft besök av representanter ifrån Svenskt Näringsliv som har fått ta del av våra verksamheter både på Skogslunds Metallgjuteri samt VÅ Pressgjuteri. Nedan följer arikeln som besöket resulterade i.

 

"Att vara företagare är att jobba jämt, men det är en fröjd varje dag!"

 

Entreprenörskap Så inleder Lennart Skans, ägare och arbetande styrelseordförande, vårt besök på Skoglunds Metallgjuteri. Och det syns tydligt att han är stolt över vad han, tillsammans med resten av företagets anställda, har åstadkommit.

 

Lennart Skans, ägare och arbetande styrelseordförande i Skoglunds Pressgjuteri AB

Lennart Skans, ägare och arbetande styrelseordförande i Skoglunds Pressgjuteri AB

 

Pressgjuteri är en liten bransch i Sverige, vilket gör att den inte får så stor uppmärksamhet och det i sin tur gör att det finns få utbildningsmöjligheter.

- Vi har svårt att hitta folk med rätt kompetens, säger Lennart. När vi söker personal vill vi först och främst se att de passar in hos oss, och sedan lär vi upp dem själva, ofta från scratch.

 

Långsiktighet

Företaget har valt att satsa på långsiktiga relationer, både vad gäller kunder, leverantörer och inte minst personal.

Personalen är viktig för företaget, vilket gjort att man satsat på friskvård och på dotterbolaget VÅ Pressgjuteri har man byggt ett relaxrum med både bastu och bubbelbad för personalen.

- Vi har en mycket låg personalomsättning, berättar Lennart. Och det är så vi vill ha det. Och personalen vill vara kvar.

 

För att stå sig stark gentemot konkurrenter i låglöneländer har Lennart strategin klar. Det gäller att inte tumma på kvalitén och leveranssäkerheten.

- Det handlar om att använda sunt förnuft och behandla alla lika. Var som du är, inte som du borde vara!, säger Lennart. Det är viktigt med ärlighet och trovärdighet - i alla lägen.

 

Det kan också vara anledningen till att företaget inte har märkt av lågkonjunkturen i någon större omfattning. Lennart framhåller de mjuka värdena. - Det är viktigt att kunderna känner att vi är lätta att samarbeta med och att vi, gemensamt, satsar på en långsiktigt och ömsesidigt vinstgivande relation. Många av företagets nya kunder får de främst genom rekommendationer.

 

 

Anna Gillek Dahlström