Skogslunds Metallgjuteri investerar för framtiden!

Skogslunds Metallgjuteri investerar i en ny FMS-anläggning (Flexible Manufacturing System) av märket Mazak.

Skogslunds Metallgjuteri investerar i en ny FMS-anläggning för att stå väl rustade för framtiden. Anläggningen är tänkt att på ett produktions- och kostnadseffektivt sätt hantera bearbetningen av de detaljer som produceras i små och medelstora serier. På detta sätt frigörs ytterligare bearbetningskapacitet i dagens befintliga maskiner vilket förväntas behövas för att klara av framtida efterfrågan inom koncernen.

Maskin samt kringutrustning är av märket Mazak och levereras av Ravema i Värnamo. Maskinen är en fleroperationsmaskin HC Nexus 5000-II med tillhörande Palletech system. Systemet inkluderar 12 stycken paletter med 2 stycken laddningsstationer.

Installation och igångkörning kommer att ske i början av 2013.

FMS