Skogslundskoncernen föryngras!

Efter 33 år så förändras organisationen inom Skogslunds-koncernen.
Läs mer här.