Sverige Tar Matchen! Självklart är vi med.

När företag lyckas gynnas allas vår välfärd!

När företag växer och kan anställa fler, skapas också mer resurser till vår gemensamma välfärd. Genom att skapa bra förutsättningar för företag att växa har vi råd med mer välfärd som tex skolluncher, läkarbesök eller järnväg..

Sverige tar matchen är ett initiativ som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer, för att öka förståelsen om konkurrenskraftiga företags betydelse för välfärden.

Sverige tar matchen

Skogslunds vill växa, vi vill bidra till välfärden, Självklart tar Skogslunds matchen!