Ökad produktion i Anderstorp!

I januari 2015 flyttar vi hem produktion från Ljungsbro till Anderstorp.

Sedan 1999 har Skogslunds haft en mindre enhet i Ljungsbro. Denna enhet har nu införlivats i den befintliga verksamheten i Anderstorp.

Att den produktion som tidigare skett på två geografiskt vitt spridda anläggningar nu flyttas till en anläggning gör vår produktion mer effektiv och vi ser många fördelar med att ha all kokillgjutning och de processer som är före och efter gjutningen nära.

Nedläggningen i Ljungsbro innebär en investering i en ny modern maskin för sandkärnetillverkning som gjordes sista kvartalet 2014 och som redan är i full produktion. Strax innan jul välkomnades också en ny blivande gjutare och siktet är inställt på ytterligare utökning av personalstyrkan.

Läs mer och se bilder i Värnamo Nyheters reportage