Material

Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet. Aluminium är ett mångsidigt material med många användningsområden - allt från ölburkar till bilar, båtar och flygplan. En av de viktigaste egenskaperna hos aluminium är att det lämpar sig mycket väl för återvinning. Materialkvaliteten påverkas inte negativt vid återanvändning och aluminium kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger. När aluminiumskrot återanvänds är den totala miljöbelastningen mycket liten, vid återvinning så åtgår endast ca 5% av den energi som behövs för att tillverka ny aluminium från bauxit.

Övriga egenskaper hos aluminium som gör det till ett intressant konstruktionsmaterial med många användningsområden är:

  • Låg vikt
  • Lätt att sammanfoga
  • Lätt att forma
  • Värmeledande
  • Hög styrka.
  • Elektriskt ledande
  • Korrosionsbeständigt
  • Tätt material

Skogslunds Metallgjuteri köper allt ingående material ifrån Stena Aluminium i Älmhult i huvudsak för att säkerställa vårt behov samt för att få rätt kvalitét. Vi använder normalt 2 stycken standardlegeringar, EN AB-43200 (4253 sr) samt EN AB-44100 (4261) som är tillverkade av återvunnet aluminium. Vi har ytterligare ett par olika speciallegeringar som kan användas om behov eller önskemål finns. För ytterligare information om legeringsspecifikationer, se nedan

Stena aluminium legeringsspecifikationer

Aluminiumlegering EN AB-43200 PDF

Aluminiumlegering EN AB-4410 PDF

IMG_1884

IMG_2012