Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda stora som små kunder kokillgjutna aluminiumdetaljer, både ämnen samt bearbetade och ytbehandlade detaljer, färdiga för kundens produktion. Vår målsättning är att vara den kompletta leverantören för de företag där det finns ett behov av gjutgods i aluminium, från små till stora serier. Våra höga kunskaper kring kokillgjutning i kombination med vår positiva anda samt vårt fokus på relationer skall vara basen för ett långvarigt samarbete.