Mjuka värden/Kärnvärden

Vår verksamhet inom koncernen samt vår syn på affärer bygger på 3 stycken enkla, men ack så viktiga, principer. För att vi skall kunna göra ett bra arbete som leverantör så är det en förutsättning med ett väl fungerande samarbete. Ur vårt perspektiv så bygger detta samarbete på ömsesidigt förtroende där vi gemensamt med kunden fokuserar på att utveckla och förbättra de detaljer som tillverkas.

Fungerar samarbetet och om förtroendet finns så leder detta slutligen till långsiktiga relationer där alla inblandade når framgång. Detta synsätt speglar vårt sätt att se på både kunder, leverantörer samt personal.

 

Mjuka