Verksamhet

Skogslunds Metallgjuteri är moderbolaget i den lilla "gjutgods"-koncern som ryms inom Skogslunds Metallgjuteri. I koncernen ryms också VÅ Pressgjuteri samt Skanslack. Verksamheten är förlagd till Anderstorp i Småland. På produktionsenheten i Anderstorp fokuserar vi på kokillgjutning samt efterföljande bearbetning och totalt så hanterar vi ca 1500 stycken olika detaljer. I fabriken i Anderstorp finns idag 12 stycken smält-/varmhållningsugnar i varierande storlek. Den maskinpark samt utrustning som vi har gör att kan producera detaljer upp till 50 kg.