Verksamhet

Skogslunds Metallgjuteri är moderbolaget i den lilla "gjutgods"-koncern som ryms inom Skogslunds Metallgjuteri. I koncernen ryms också VÅ Pressgjuteri samt Skanslack (se länkar för mer information). Verksamheten är förlagd till Anderstorp i Småland samt Ljungsbro i Östergötland. På dessa två produktionsenheter så fokuserar vi på kokillgjutning samt efterföljande bearbetning och totalt så hanterar vi ca 1500 stycken olika detaljer. I fabriken i Anderstorp finns idag 12 stycken smält-/varmhållningsugnar i varierande storlek. Den maskinpark samt utrustning som vi har gör att kan producera detaljer upp till 50 kg. I gjuteriet i Ljungsbro så finns det 4 stycken ugnar i varierande storlek. I Ljungsbro så finns även vår utrustning för tillverkning av sandkärnor och således fokuserar vi här på kokillgjutning av detaljer där sandkärnor krävs.