Bearbetning

 

En allt större del av det detaljer som vi tillverkar bearbetas, helt enkelt beroende på att de flesta kunder efterfrågar en färdig produkt.

En annan stor fördel med att vi bearbetar är att vi härigenom får ytterligare en möjlighet att kontrollera kvalitén på vårt gjutgods. och snabbt kan agera på eventuella problem utan att kunden behöver påverkas.
Under senare år har vi investerat ordentligt i vår maskinpark för skärande bearbetning. Vi har idag 15 stycken CNC maskiner att tillgå (se maskinförteckning för mer detaljerad information) för olika typer av bearbetning. Vi utför även manuella borr- och gängningsarbeten.

 

IMG_2022

 IMG_2001