Kokillgjutning

Produktionsmetoden kokillgjutning bygger på gjutning i statiska formar, där smält aluminium samt de maskiner där kokillerna sitter, hanteras manuellt av våra gjutare. Våra kunskaper inom kokillgjutning i aluminium bygger på 75 år erfarenhet, baserat både på tillverkning av detaljer samt egentillverkning av kokiller. Fördelarna med kokillgjutning som produktionsmetod är bland annat:

  • låga investeringskostnader
  • lågt detaljpris
  • anpassad för små och medelstora serier
  • gods väl lämpat för bearbetning
  • trycktätt gods
  • flexibel produktion
  • återvinningsbart material

Skogslunds Metallgjuteri är ett av fåtal gjuterier i Sverige som enbart arbetar med denna gjutmetod. Således har vi under årens lopp skaffat oss erfarenheter inom området som få andra företag kan mäta sig med. Denna kunskap är oerhört viktig för slutprodukten då kokillgjutning är ett hantverk. De höga kunskaperna som våra gjutare besitter är nödvändiga för att nå ett tillfredsställande resultat. Varje gjutare ansvarar för sin egen smältugn och för att metallen sköts på rätt sätt i form av renhet och värmenivåer. Smält aluminium, med en temperatur på 700-800 grader, hälls med hjälp av en skopa i kokillen. Detaljen är färdig att tas ut ur kokillen när den har självstelnat. Med andra ord så går denna process inte att påskynda då vi inom kokillgjutning inte har någon möjlighet att använda kylning av kokillerna (vilket t.ex. används inom pressgjutning).