Verktygstillverkning

En styrka i vår verksamhet är att vi tillverkar kokiller vid framtagning av nya detaljer. Kokillerna tillverkas till självkostnadspris och säljs till kunden. Vi lagerhåller kokillerna och producerar efter kundorder. Verktygstillverkningen hänger således ihop med vår filosofi där vi vill vara en komplett gjutgodsleverantör som ombesörjer och hanterar allt ifrån verktygsframtagning till färdig detalj. En stor fördel att vi själva kan göra eventuella ändringar i kokillerna samt att också kunna reparera om något går sönder. En förutsättning för att slutprodukten skall bli bra baseras på ett tätt samarbete mellan oss och kunden vilket också sparar mycket problem i senare skede. Vi tillverkar också bearbetningsfixturer i det fall som det behövs. All verktygsproduktion baseras på CAD-underlag och vi hanterar de flesta format såsom IGES- & Step-filer.

 

 

IMG_1960

IMG_1859