Aluminium – för en hållbar framtid

Vi producerar, i huvudsak, gjutna detaljer av återvunnen aluminium. Aluminium har många användningsområden och återfinns i allt från burkar till flygplan. En av de viktigaste egenskaperna hos aluminium är att det går att återvinna till 100% viket innebär att i använder material baserat på återvunnet skrot. Kvaliteten påverkas inte negativt vid återanvändning och aluminium kan därför återvinnas ett oändligt antal gånger och överblivet material går tillbaka till vår leverantör för att omvandlas till nytt material. 

När aluminiumskrot återanvänds är den totala miljöbelastningen mycket liten, endast ca 5% av den energi som behövs för att tillverka ny aluminium

Fullständig spårbarhet

Vi anpassar legering efter kundens behov och samtliga materielleveranser har certifikat som dokumenteras och hanteras för fullständig spårbarhet.

Mer detaljerad information kring materialets egenskaper kan ni läsa mer om hos vår leverantör Stena Aluminium

Kvalitet och miljösäkring

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001. Klicka nedan för att ladda ner kvalitetscertifikat i pdf-format.

Minska negativ påverkan på miljö och hälsa

Vi arbetar ständigt med att utveckla oss så att vi kan erbjuda produkter och tjänster med hög kvalitet och minska negativ påverkan på miljö och hälsa. 

Vi ställer vår gjuteri- & bearbetningstekniska kompetens till kundens förfogande för att gemensamt optimera kvalitén och minimera miljöpåverkan redan i konstruktionsskedet.  

Frågor? Hör av dig!

Kontakta oss