Vi trivs bäst när vi arbetar tillsammans

Inom vår koncern arbetar fantastiska människor! Våra medarbetare är kompetenta, pålitliga, ansvarsfulla. Vi strävar efter att skapa en organisation som ständigt utvecklas och där vår personal har en nära kontakt med kunderna. Vår ambition är att våra medarbetare ska se varje problem som en möjlighet till förbättring.

Våra kärnvärden genomsyrar hela vår verksamhet

För att uppnå vår vision bygger vår verksamhet på kärnvärden. Bakom våra kärnvärden finns värdefulla ord som vi står för och lägger kraft och energi att uppnå. Trygghet, flexibilitet, närhet och långsiktighet är våra värdeord.

Vi tillhandahåller helhetslösningar

Vi tillhandahåller helhetslösningar till kund, från tekniskt underlag till slutlig produkt inklusive bearbetning, ytbehandling, samt montering/packning enligt kundens önskemål.

Vi prioriterar kvalitet

Vår kvalitetsmålsättning är att tillverka och sälja produkter som uppfyller kundens specificerade krav uttryckt i ritningar, tekniska bestämmelser eller andra instruktioner.

Vår affärsidé

Vi utvecklar och tillverkar kompletta systemlösningar som utgår från gjutgodsdetaljer, enligt våra kunders önskemål. Vår styrka ska vara i affärer i små och mellanstora produktionsserier och/eller komplicerade detaljer där en mängd processer krävs. Flexibilitet, leveransprecision och rätt kvalitet är våra huvudsakliga konkurrensmedel. Vår mångåriga kunskap kring gjutning i kombination med vår positiva anda samt vårt fokus på relationer ska vara basen för ett långvarigt samarbete.

Frågor? Hör av dig!

Kontakta oss