"Den här typen av partner vi vill ha"

Rikard Rockhammar, Business Development Manager
Accilator Volburg Automotive Sia

Accilator erbjuder elektronik och elektromekanik till kunder med höga krav. Av en fordonskund fick de ett uppdrag om specialelektronik som satt så till att det behövde skyddas och kapslas in. Med hjälp av Skogslunds hittade de en effektiv lösning.

Kontakt via rekommendationer
Via kontakter blev Rikard Rockhammar tipsad om Skogslunds och tog kontakt för att undersöka vilka möjligheter som fanns.

- Vi insåg ganska snart att kokillgjutning skulle passa. Tillsammans med Skogslunds hjälptes vi åt att hitta en bra konstruktion med den kvalitet vi efterfrågade.

Höga krav
Acciliator har höga krav och det  är viktigt med en nära dialog med leverantören. Därför arbetar de helst med mellanstora bolag där de kan få en personlig kontakt.

- Det är den typ av partner vi vill ha. De är kompetenta, engagerade och lätta att kommunicera med. Vi vill gärna ha med våra leverantörer i ett tidigt skede för att få värdefull input så att vi kan spara tid och optimera processen.

Alltid nåbara
Dialogen har varit tät och Rikard uppskattar särskilt att kontaktpersonerna varit lätta att nå.

- De har alltid ställt upp och varit hjälpsamma och vi har genom hela projektets gång haft en rak och ärlig dialog. Om vi har haft behov av snabba leveranser har de alltid ställt upp och gjort sitt yttersta för att lösa det.

Frågor? Hör av dig!

Kontakta oss