"Gjutning öppnar en helt ny värld"

Andreas Fogelberg, Konstruktör och innovatör
Fogelberg engineering AB

Andreas Fogelberg erbjuder teknikkonsulttjänster inom produktframtagning, utveckling och innovation. Av en kund fick han i uppdrag att ta fram en lösning på hur man kyler ner diamantverktygen under betongslipmaskiner och kom då i kontakt med Skogslunds. Genom ett lyckat samarbete tog de fram en detalj som sedan blev patenterad.

Helt ny produkt
Som konstruktör hade Andreas tagit fram en ritning på hur detaljen skulle se ut, men han var osäker på vilket material som var det bästa, det var viktigt att den var slitstark och helst levererad i ett stycke för att slippa extra montering. Kanske skulle gjutning fungera?

- Det här var helt nytt för mig. Hur funkar det och kommer det hålla? Jag kontaktade Skogslunds och fick komma på besök och fick en tydlig bild av vilka möjligheter som fanns. Gjutning öppnar en helt ny värld!

Goda testmöjligheter
För att kunna utvärdera produktens hållfasthet frästes en prototyp fram från ett gjutet ämne.

- Det gjorde att vi fick väldigt stora möjligheter att testa produkten för att se om det fungerade och om den höll.

När man testat och hittat en optimerad design som var både hållfast och kylde effektivt så tillverkades ett verktyg för kokillgjutning och en sammangjuten detalj kunde börja tillverkas.

- Att få en färdig produkt i ett stycke som inte måste monteras eller sättas ihop med delar från andra tillverkare effektiverar processen och skapar lönsamhet, säger Andreas.

Konstruktivt samarbete
Genom hela processen fanns ett bra flöde och en god och kommunikation, säger Andreas.

- Det fanns en väldigt stor förståelse för vad vi ville uppnå och Skogslunds bidrog med konstruktiva och bra idéer. Jag är väldigt stolt över att vi tillsammans jobbade fram en helt ny produkt som både var kostnadseffektiv och slitstark – och som vi dessutom kunde patentera!

Frågor? Hör av dig!

Kontakta oss